आज दि. १७-०४-२०२० पासून ३ दिवस कोतोली संपूर्ण बंद आहे, या विषयावर ३ डेज स्टे होम आपली कोतोली, कोतोली गावचे सरपंच, पोलीस आणि डॉक्टर याचे व्यंगचित्र काढून व्यंगचित्र मधून एक सामाजिक संदेश.

कलाकार – अजित साळवी आर्ट – ९१३ ०३० १०३६

Live Panhala