Address: C/o Shri Shahu Shikshan Prasar Seva Mandal, Vadgaon, Kolhapur – 416112

Ph.No.: 0231 2473399

Web site : www.vyis.edu.in